Crèdits

Un projecte de la Generalitat de Catalunya, vehiculat mitjançant la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans.

Direcció de continguts: Juli Cuéllar (SGMPDH), adreça de contacte fossescomunes@gencat.cat.

Tècnic de suport al desenvolupament web: Óscar López (SGMPDH).

Disseny i desenvolupament inicial del projecte Memorial Democràtic i de LletrA (Universitat Oberta de Catalunya),
amb la col·laboració de Oriol Dueñas (Memorial Democràtic), Queralt Solé (Universitat de Barcelona) i Teresa Fèrriz (UOC).